Str. G³ówna  O nas  Zloty  Zdjêcia  Gie³da  Kontakt

 Adres Stowarzyszenia

 W³adze Stowarzyszenia

 Cz³onkowie

 


 

Adres Stowarzyszenia

Szczeciñskie Stowarzyszenie
 Mi³o¶ników Volkswagena "Garbus"
"GRYFGARB"

Pa³ac M³odzie¿y
Al. Wojska Polskiego 84-90

70-482 Szczecin

Napisz do nas
info@gryfgarb.org

 

W³adze Stowarzyszenia

Bogdan Kowalczys ZS 10001

0698118743

Mariusz G±siorowski ZS 10016 GG 0505932046
£ukasz Wojtal KWI A253   0603729836

Cz³onkowie korespondenci
Mirek Gadomski ZS 00001

0602158989

Marek ZS 10003 GG  
Artur (dee jay) ZS 10014 GG 0601452326
Mariusz Zaj±c ZS 10019 GG 0508003356
Beata i Adam ZS 10024 GG 0509483841

Agwa

ZGL 03WA GG 0602701148
B³a¿ej Kwiatkowski ZS 94526 GG 0607613326
maurycy ZS 36780 GG 0601951248
Krzysiek     ZGY H610 GG 0502700533

Andrzej (kocur)

ZS 10004 GG

0603456147

Maciek - My¶libórz ZMY A724 GG 0696448984
Bartek ZS 94566 GG 0501377933
Maciej Madeja NOWY ZS 2162G GG

0601623352

Tomek Zwoliñski ZS 24600

0604243360

Wojtek ZS 51114

0668808545

Jerzy Ogrodnik ZS 17935 0502744775
Krzysiek "Stiopek" ZS 73110 GG 0606340468
Micha³ "Dzieciak" ZGY K989 GG 0504557279
Stanis³aw Sawicki SZE 758E 0609565202
Zygmunt Dahlke 0914421290
Andrzej - Wolin ZKA C020

0604833093