Str. G³ówna  O nas  Zloty  Zdjêcia  Gie³da  Kontakt

 Szczegó³y zlotu w Chojnie

 Spotkania klubowe

 Nasze spotkania plenerowe

 Zloty ogólnopolskie

 

Spotkania klubowe

Oficjalne spotkania odbywaj± siê w ostatni± niedzielê miesi±ca, w Pa³ac M³odzie¿y, Al. Wojska Polskiego 84-90 Budynek II sala nr 4. Istnieje mo¿liwo¶æ wjazdu na parking od strony pogotowia ratunkowego. MAPKA Czasami spotykamy siê czê¶ciej, w inne dni tygodnia.

Najbli¿sze spotkanie jest wyt³uszczone.


Spotkania w roku 2002 roku.

Spotkania w roku 2003 roku.

Spotkania w roku 2004 roku.

 • zobacz

 • Spotkania w roku 2005 roku.

  Spotkania w roku 2006 roku.

  • 22 stycznia 2006, niedziela, g. 18.00,
  • 19 lutego 2006, niedziela, g. 18.00,
  • 26 marca 2006, niedziela, g. 18.00,
  • 23 kwietnia 2006, niedziela, g. 18.00,
  • 28 kwietnia 2006, niedziela, g. 18.00,

   


  Klubowe spotkania plenerowe

  • 27 kwietnia 2002 - prezentacja Garbusów w Szkole Podstawowej nr 61 na ul. 3-go maja. Spotkanie na Wa³ach Chrobrego o godz. 9.00;

  • 02 maja 2002 - Dni Gryfina, brali¶my udzia³ w paradzie i  prezentowali¶my Garbuski. Wyjazd spod Urzêdu Miasta o godz. 15.00;

  • 03-05 maja 2002 - Majówka w Dziwnówku z okazji rozpoczêcia sezonu Garbusowego. Wyjazd spod Urzêdu Miasta o godz. 13.00;

  • 12 maja 2002 - urz±dzamy garbat± majówkê Chojnie. Wyjazd spod Urzêdu Miasta o godz. 10.00;

  • 25 maja 2002 - uczestniczymy w imprezie na pogoni - "Wielka majówka bezpiecznej ulicy". Festyn rozpoczyna siê o godz. 10.00. 

  • 07 lipca 2002 - Powiatowe Zawody Sportowo - Po¿arnicze jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Gryfinie;

  • 31 sierpnia 2002 weekendowe spotkanie nad jeziorem w Lubczynie k/Szczecina;

  • 22 wrze¶nia 2002 - I Szczeciñskie Spotkanie Organizacji Pozarz±dowych "POD PLATANAMI";

  • 04 - 06 pa¼dziernika 2002 - zakoñczenie Garbatego sezonu 2002 w Dziwnówku;

  • 12 stycznia 2003 - fina³ WO¦P;

  • 18 stycznia 2003 - wspólne ognisko z dzieæmi z Domu Dziecka w Tanowie;

  • 08 marce 2003 - ognisko na G³êbokim

  • 03 maja 2003 - Dni Gryfina, brali¶my udzia³ w paradzie i  prezentowali¶my Garbuski.

  • 17 maja 2003 - sprz±tanie placu pod II zlot w Chojnie

  • 31 maja 2003 - rodzinna majówka pod has³em "Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym - B±d¼ widoczny" organizowanej przez Wojewódzki O¶rodek Ruchu Drogowego.

  • 03 - 05 pa¼dziernika 2003 - zakoñczenie Garbatego sezonu 2003 w Dziwnówku;

  • 01-03 maja 2004 - Unijna Majówka w Dziwnówku z "Kaczuchami"

  • 05 czerwca 2004 - Auto Show ma szczeciñskim MTS

  • 17 czerwca, II ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PREWENCJI

  • 18 czerwca spotkanie w domu dziecka w Tanowie

   

   

  Zloty ogólnopolskie

  Sezon 2002

  Sezon 2003

  • ¦wibno 14-16.02.2003
  • Tczew 21.03.2003
  • Hannover 01.05.2003
  • Puszczykowo k. Poznania 01-04.05.2003
  • Kluczbork 13-15.06.2003
  • Chojna 27-29.06.2003 - zlot organizowany przez GRYFGARB
  • Sztum 03-06.07.2003
  • Kraków 11-13.07.2003
  • Choczewo k/¯arnowca 1-3.08.2003
  • Poznañ 08-10.08.2003
  • Ko¼min Wlkp. 15-17.08.2003
  • Garby (Tylko na zaproszenie) 22-24.08.2003
  • W³oc³awek 29-31.08.2003

  Sezon 2004

  • Olsztyn 28-30 maja
  • 30 kwietnia-1 maja 2004 Eggenburg /Austria/
  • Ozorków 21-23 maja
  • £acha k/Serocka 11-13 czerwca
  • Kluczbork 18-20 czerwca
  • Chojna 25-27 czerwca - zlot organizowany przez Centrum Kultury w Chojnie
  • Wroc³aw 16-18 lipca
  • Sulistrowiczki k.Wroc³awia 16-18 lipca
  • Gier³o¿ k/Kêtrzyna 23-25 lipca
  • Choczewo 30 lipca - 1 sierpnia
  • Ko¼min 6-8 sierpnia
  • W³oc³awek 27-29 sierpnia

   

  Sezon 2005

  • 29 kwietnia-3 maja  Piek³o k/Sielpi Wielkiej

  • 28 maja Wilno/Troki (Litwa)

  • 17-19 czerwca £acha k/Serocka

  • 17-19 czerwca Przybrodzin

  • 24-26 czerwca Dziwnów - zlot organizowany przez GRYFGARB

  • 24-26 czerwca Tarnów

  • 1-3 lipca Kluczbork

  • 15-17 lipca Sulistrowiczki k/Wroc³awia

  • 29-31 lipca Choczewo

  • 5-7 sierpnia W³oc³awek

  • 12-15 sierpnia Rajd VW Dezerterów

  • 12-14 sierpnia  Kotla k/G³ogowa

  • 19-21 sierpnia Kraków - Kryspinów

  • 26-28 sierpnia - Ko¼min Wlkp.

  • 2-4 wrze¶nia - Garby

  • 21-23 pa¼dziernika  Piwniczna

   

  Sezon 2006

  • 29.04 – 01.05.2006 Piek³o-Niebo Sielpia

  • 16-18.06.2006 £acha k/Serocka

  • 23-25.06.2006 Chojna

  • 23-25.06.2006 Przybrodzin

  • 30.06 – 02.07.2006 Dziwnów - zlot organizowany przez GRYFGARB

  • 29.06 – 02.07.2006 Sztum

  • 07-09.07.2006 Kryspinów

  • 21-23.07.2006 Sulistrowiczki

  • 28-30.07.2006 Choczewo

  • 11-13.08.2006 Oborniki Wlkp.

  • 01-03.09.2006 Garby